Upit tajga, pronađeno natuknica: 10

tajga

tajga (rus. tajgá: gusta, vlažna šuma, iz altajskoga taiga: stjenovito gorje), prvotno, u užem smislu, ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

biom

biom (prema grč. βίος: život), najšira geogr. biotička jedinica, najveća zajednica biljaka i životinja ...

cretovi

cretovi, močvarne biljne zajednice u kojima najvažniju ulogu imaju mahovine. Najveće površine cretova ...

četinjače

četinjače (Pinidae; Coniferae), podrazred golosjemenjača, kojemu pripada crnogorično drveće i grmlje. ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Mackenzie

Mackenzie [məke'nzi] (Mackenzie River [~ ri'vəɹ]), rijeka u sjeverozapadnoj Kanadi, duga 4241 km (od ...

Sajansko gorje

Sajansko gorje (Саяны [saja'n61713]), planinski masiv u srednjem dijelu visokoplaninskoga područja južnog ...

Sibir

Sibir (Sibir’, Сибирь [s’ib’i'r’]), dio sjeverne Azije između Urala na zapadu, visokoga razvođa prema ...

tundra

tundra (rus. iz laponskoga), tip vegetacije odn. skup biljnih zajednica hladnih, pretežito arktičkih ...

(1)