Upit talište, pronađeno natuknica: 49

talište

talište, temperatura pri kojoj neka tvar prelazi iz čvrstoga u tekuće agregatno stanje. Ovisi o tlaku, ...

bronca

bronca (tal. bronzo, možda < perz. birniğ, pod utjecajem lat. [aes] *Brundium mj. Brundisinum: brindizijski ...

cezij

cezij (lat. caesius: modrosiv), simbol Cs, kemijski element (atomski broj 55, relativna atomska masa ...

cirkonij

cirkonij (prema cirkon), simbol Zr (zirconium), kemijski element (atomski broj 40, relativna atomska ...

čista tvar

čista tvar, homogena tvar točno određena i stalna kemijskoga sastava i drugih karakterističnih svojstava. ...

čvrsta tvar

čvrsta tvar (krutina), tvar u čvrstom agregatnom stanju. Čine ju čestice međusobno tako povezane da ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

eutektik

eutektik (prema grč. εὔτηϰτος: lako topljiv), smjesa ili slitina dviju ili više tvari kojoj je talište ...

fosfor

fosfor (grč. φωσφόρος: koji nosi svjetlo; svjetlonoša), simbol P (lat. phosphorus), kemijski element ...

itrij

itrij (nazvan po švedskom mjestu Ytterbyju, kao i iterbij), simbol Y (lat. yttrium), kemijski element ...

(1)  2  3  4  5