Upit taljenje, pronađeno natuknica: 41

taljenje

taljenje, fazni prijelaz tvari iz čvrstog u tekuće agregatno stanje na temperaturi tališta. Kristalna ...

zonsko taljenje

zonsko taljenje, rafinacija materijala (metala, kristalnih tvari) na temelju različite topljivosti primjesa ...

Bantu

Bantu (bantuski ba-ntu ljudi, mn. od mu-ntu: čovjek), skupni naziv za mnoge narode i plemena koji žive ...

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

električna peć

električna peć, uređaj i industrijsko elektrotermijsko postrojenje u kojem se električna energija pretvara ...

električni luk

električni luk, trajno samostalno izbijanje elektriciteta u plinovima, među grafitnim ili metalnim elektrodama, ...

elektrotermija

elektrotermija (elektro- + -termija), zagrijavanje izravnom pretvorbom električne energije u toplinu. ...

fazni prijelazi

fazni prijelazi, promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog ...

feroslitine

feroslitine (ferolegure), slitine željeza i jednog ili više drugih elemenata, uglavnom metala (ponajprije ...

(1)  2  3  4  5