Upit tanatoza, pronađeno natuknica: 1

tanatoza

tanatoza ili nekromimeza (grč. ϑάνατoς: smrt + -oza ili nekro- + mimeza), životinjski obrambeni mehanizam ...