Upit tarifa, pronađeno natuknica: 9

tarifa

tarifa (tal. tariffa ili tur. tarife < arap. ta‘rīfa: obavijest), popis cijena za različite isporuke ...

Međunarodna unija za objavljivanje carinskih tarifa

Međunarodna unija za objavljivanje carinskih tarifa (engleski International Union for the Publication ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Costa del Sol

Costa del Sol [ko'sta δel sol], naziv za dio španjolske (andaluzijske) sredozemne obale od rta Marroquí ...

diskriminacija

diskriminacija (kasnolat. discriminatio: odvajanje, razlikovanje). 1. U sociologiji, nejednako postupanje ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

odvjetništvo

odvjetništvo ili advokatura (njem. Advokatur, srednjovj. lat. advocatura, prema lat. advocatus: odvjetnik), ...

uvoz

uvoz, kupovina dobara i usluga legalno proizvedenih u inozemstvu. Uvoz je i svaki ulaz robe preko carinske ...

zračni promet

zračni promet, prijevoz putnika, tereta i pošte zračnim letjelicama. Kadšto podrazumijeva uporabu letjelica ...