Upit te��ina, pronađeno natuknica: 9

agencija

agencija (franc. agence, po uzoru na tal. agenzia, od lat. agere: djelovati, raditi), ustanova koja ...

Fleš, Dragutin

Fleš, Dragutin, hrvatski kemičar (Vukovar, 1. VIII. 1921 – Zagreb, 11. VI. 2005). Diplomirao 1946., ...

INA – Industrija nafte d.d.

INA – Industrija nafte d.d., hrvatsko naftno poduzeće sa sjedištem u Zagrebu. Osnovano 1963. pod nazivom ...

Jun-Broda, Ina

Jun-Broda, Ina, hrvatska i austrijska književnica i prevoditeljica (Zagreb, 18. IV. 1899 – Zagreb, 16. VIII. 1983). ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

Petrokemija d.d.

Petrokemija d.d. (Tvornica gnojiva), poduzeće sa sjedištem u Kutini; djeluje od 1968., a pod današnjim ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

prerađivačka industrija

prerađivačka industrija, oblik proizvodnje koji, obradbom i doradbom sirovina i poluproizvoda ekstraktivne ...