Upit teflon, pronađeno natuknica: 6

teflon

teflon (skraćeni naziv od te[tra]fl[uoretilen]) (politetrafluoretilen), polimerni materijal (kristalični ...

brtva

brtva, strojni dio, izrađen od brtvenoga materijala (brtvila); služi za sprječavanje ili smanjenje prijelaza ...

elektroforeza

elektroforeza (elektro- + -foreza), kretanje električki nabijenih čestica u otopini pod djelovanjem ...

fluor

fluor (lat. fluor: tečenje), simbol F (fluorum), kemijski element iz skupine halogenih elemenata (atomski ...

fluorna vlakna

fluorna vlakna, vlakna dobivena polimerizacijom fluorom supstituiranih ugljikovodika. Najvažniji je ...

membrane

membrane (lat. membrana: opna). 1. U biologiji, zajednički naziv za mnoge tvorbe različite građe koje ...