Upit tehnika, pronađeno natuknica: 407

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

Tehnika d.d.

Tehnika d.d., hrvatska građevinska tvrtka, sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je 1947., a u početku je ...

barbotinska tehnika

barbotinska tehnika (prema franc. barboter: brčkati se; gaziti po blatu), reljefni ukras nanesen na ...

finomehanička tehnika

finomehanička tehnika, znanstvenotehnička disciplina koja se kao grana strojarstva bavi proučavanjem, ...

hrizelefantinska tehnika

hrizelefantinska tehnika (grčki χρυσελεφάντος, od χρυσός: zlato i ἑλέφας, genitiv ἐλέφαλντος: bjelokost), ...

mikrovalna tehnika

mikrovalna tehnika, dio elektrotehnike u kojem uređaji i sustavi rade s tzv. mikrovalovima, tj. s elektromagnetskim ...

vatrogasna tehnika

vatrogasna tehnika, uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, dojavu požara i zaštitu od njega, ...

aerotehnika

aerotehnika (aero- + tehnika), aeronautička tehnika, zrakoplovna tehnika; skup tehničkih disciplina ...

aktivacijska analiza

aktivacijska analiza, analitička tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje kemijskog sastava ...

akvarel

akvarel (njem. Aquarell < franc. aquarelle, prema tal. acquerello ili starije acquerella, od lat. aqua: ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|