Upit tehnologija, pronađeno natuknica: 214

tehnologija

tehnologija (tehno- + -logija), razvoj i primjena alata, strojeva, materijala i postupaka za izradbu ...

tehnologija rekombinantne DNA

tehnologija rekombinantne DNA →  genetičko inženjerstvo; rekombinantna dna ...

farmaceutska tehnologija

farmaceutska tehnologija ili galenska farmacija, grana farmacije, koja proučava i utvrđuje način i metode ...

grafička tehnologija

grafička tehnologija, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta ...

hightech

hightech [hạite'k] (akronim od engl. high technology: visoka tehnologija), smjer u arhitekturi i industrijskome ...

informacijska i komunikacijska tehnologija

informacijska i komunikacijska tehnologija, djelatnost i oprema koja čini tehničku osnovu za sustavno ...

kemijska tehnologija

kemijska tehnologija, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode, pri čemu, u slijedu ...

mehanička tehnologija

mehanička tehnologija, stariji naziv za skup znanja, vještina te postupaka u preradbi metala, polimera, ...

prehrambena tehnologija

prehrambena tehnologija, primjena operacija i procesa temeljenih na znanstvenim spoznajama kojima se ...

tekstilna tehnologija

tekstilna tehnologija, skup načina i postupaka kojima se sirovine i poluproizvodi biljnoga, životinjskog ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|