Upit tekući kristal, pronađeno natuknica: 2

tekući kristal

tekući kristal, tvar koja se može naći u stanju sa svojstvima između tekućine i krutoga kristala a čine ...

agregatno stanje

agregatno stanje (agregacijsko stanje), stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje tri ...