Upit tekućina, pronađeno natuknica: 276

tekućina

tekućina (kapljevina), tvar u agregatnom stanju koje se odlikuje lakom promjenom oblika uz istodobnu, ...

plodova voda

plodova voda (amnijska tekućina; liquor amnii), tekućina kojom je okružen plod u maternici. U početku ...

sjemena tekućina

sjemena tekućina →  sperma ...

acetaldehid

acetaldehid (acet- + aldehid) (etanal), CH3CHO, bezbojna, lako hlapljiva tekućina oštra mirisa, vrelišta ...

acetofenon

acetofenon (aceto- + fen[ol] + [ket]on) (fenil-metil-keton), najjednostavniji alifatsko-aromatski keton, ...

aceton

aceton (franc. acéton, od acet- + [ket]on) (2-propanon, dimetilketon), najvažniji alifatski keton, CH3COCH3. ...

acidobazična ravnoteža

acidobazična ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti (koncentracija vodikovih iona, pH) tjelesnih ...

adhezija

adhezija (lat. adhaesio). 1. Prianjanje, lijepljenje. 2. U fizici, pojava međusobnog privlačenja površina ...

agregatno stanje

agregatno stanje (agregacijsko stanje), stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje tri ...

akrilna kiselina

akrilna kiselina (akr[olein] + grč. ὕλη: tvar) (propenska kiselina), CH2 = CHCOOH, bezbojna tekućina ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|