Upit telekomunikacije, pronađeno natuknica: 42

telekomunikacije

telekomunikacije (tele- + komunikacija), jedan od oblika komunikacije koji omogućuje razmjenu informacija ...

javne pokretne telekomunikacije

javne pokretne telekomunikacije, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

Automatika

Automatika, znanstveni časopis u kojem se objavljuju znanstveni i stručni članci iz elektrotehnike, ...

Bouygues

Bouygues [bujg], francuska građevinska kompanija sa sjedištem u Saint-Quentinu. Osnovao ju je 1952. ...

Bratislava

Bratislava (hrvatsko arhaično ime Požun, madžarski Pozsony [pɔ'žɔń], njemački Pressburg [prε'sburk]), ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Daewoo Group

Daewoo Group (engl. izgovor [dẹi'wu: gru:p]), južnokorejska holding kompanija sa sjedištem u Seulu. ...

davatelj internetskih usluga

davatelj internetskih usluga (engl. Internet Service Provider, akronim ISP), tvrtka koja korisnicima ...

Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AG [d61531i'čə te:'ləkom a:ge:'], najveća europska telekomunikacijska kompanija sa sjedištem ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje (rasprostiranje, propagacija) titranja električnoga i magnetskoga polja ...

(1)  2  3  4  5