Upit televizija, pronađeno natuknica: 46

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

kabelska televizija

kabelska televizija, sustav za prijenos televizijskih i radijskih programa kabelskom mrežom do pretplatničkih ...

obrazovna televizija

obrazovna televizija, televizijski program stručno osmišljen i vođen s nakanom obrazovanja televizijskoga ...

analogno-digitalna pretvorba

analogno-digitalna pretvorba, pretvaranje informacije sadržane u nekoj električnoj veličini iz analognog ...

autobiografija

autobiografija (auto- + biografija), opis vlastitoga života, pisan u obliku pjesme, pisma, putopisa, ...

biografija

biografija (bio- + -grafija), opis života, obično istaknute i zanimljive osobe. To je književna vrsta ...

Čukči

Čukči, paleosibirski narod (vlastiti naziv Luoravetlan: pravi ljudi). Oko 16 000 pripadnika živi pretežno ...

Dautbegović, Jozefina

Dautbegović, Jozefina, hrvatska književnica (Šušnjari kraj Dervente, BiH, 24. II. 1948 – Zagreb, 27. XI. 2008). ...

elektromagnetski valovi

elektromagnetski valovi, širenje (rasprostiranje, propagacija) titranja električnoga i magnetskoga polja ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

(1)  2  3  4  5