Upit televizijski prijamnik, pronađeno natuknica: 10

televizijski prijamnik

televizijski prijamnik (televizor), elektronički uređaj koji omogućuje prijam televizijskoga signala ...

kabelska televizija

kabelska televizija, sustav za prijenos televizijskih i radijskih programa kabelskom mrežom do pretplatničkih ...

konvertor

konvertor (konverter) (engl. converter: pretvarač), mjenjač, pretvornik; u tehnici, sklop ili uređaj ...

optički disk

optički disk, medij za pohranu digitalnih zapisa (zvuka, slike, videa i filma, drugih računalnih datoteka) ...

reproduktor

reproduktor (prema reprodukcija), višenamjenski uređaj za reprodukciju audiozapisa i videozapisa s diska ...

teletekst

teletekst (tele- + tekst, prema engl. teletext), usluga prijenosa teksta i jednostavnih grafičkih simbola ...

videoumjetnost

videoumjetnost (videoart), oblik umjetničkog stvaralaštva u kojem se umjetnik služi videotehnikom (videokamera, ...

magnetoskop

magnetoskop (magnet + -skop), uređaj za snimanje i reprodukciju slike i zvuka s pomoću magnetske vrpce. ...

računalne igre

računalne igre (videoigre), primjenski računalni programi za zabavu. U pravilu su to interaktivne ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

(1)