Upit temeljne čestice, pronađeno natuknica: 13

temeljne čestice

temeljne čestice, podgrupa subatomskih čestica koje se odlikuju najvećim stupnjem elementarnosti. Elementarnost ...

lepton (fizika)

lepton (prema grč. λεπτός: sitan), subatomska čestica koja ne podliježe jakom međudjelovanju i ima spin ...

spin

spin (engl. spin: vrtnja). 1. U fizici, (znak s), kvantnomehaničko svojstvo subatomskih čestica i atomskih ...

standardni model čestica

standardni model čestica, u fizici elementarnih čestica, teorija koja opisuje subatomske čestice i elektromagnetsko, ...

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...

Bloch, Felix

Bloch [blɔk], Felix, američki fizičar švicarskoga podrijetla (Zürich, 23. X. 1905 – Zürich, 10. IX. 1983). ...

graviton

graviton (prema gravitacija) (znak G), hipotetska elementarna čestica koja je posrednik u gravitacijskome ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Heisenbergove relacije neodređenosti

Heisenbergove relacije neodređenosti [hại'zənbεrk~] (po Werneru Karlu Heisenbergu), temeljne relacije ...

kinetička teorija plinova

kinetička teorija plinova, tumačenje makroskopskih svojstava plinova na temelju gibanja njihovih čestica ...

(1)  2