Upit temperatura, pronađeno natuknica: 810

temperatura

temperatura (lat.: zagrijanost, toplina) (znak t, T, τ ili θ), jedna od osnovnih fizikalnih veličina ...

temperatura zraka

temperatura zraka, u meteorologiji, temperatura u prizemnom sloju atmosfere koja nije uvjetovana toplinskim ...

apsolutna temperatura

apsolutna temperatura →  termodinamička temperatura ...

bazalna temperatura

bazalna temperatura, tjelesna temperatura žene izmjerena ujutro prije ustajanja, nakon barem 6 sati ...

Curieova temperatura

Curieova temperatura  →  curie, pierre ...

termodinamička temperatura

termodinamička temperatura (apsolutna temperatura) (znak T), temperatura određena termodinamičkim zakonima: ...

abisalna zona

abisalna zona (grč. ἄβυσσος: bezdan), dio oceana dublji od 2000 m i plići od 6000 m. Granica prema gornjoj ...

Adara

Adara (arap. ‘aḏārā: djevica) (Adhara, Epsilon Velikoga psa, ε Canis Majoris), druga po sjaju zvijezda ...

Adigeja

Adigeja (ruski Adygeja/Адыгея [əd616g’e'jə]), republika u jugozapadnoj Rusiji, duž lijeve obale rijeka ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|