Upit tenzidi, pronađeno natuknica: 7

tenzidi

tenzidi (tenzija + -id), površinski aktivne tvari, tj. tvari koje smanjuju površinsku napetost kapljevine ...

amfifilnost

amfifilnost (amfi- + -filnost), svojstvo nekih spojeva da ujedno djeluju i hidrofilno i hidrofobno, ...

deterdžent

deterdžent (detergent) (lat. detergens, particip prezenta od detergere: brisati, skidati), u svakodnevnom ...

emulgatori

emulgatori (lat. emulgere: izmusti, isušiti), sredstva za postizanje i stabilizaciju emulzija. To su ...

micele

micele (znanstveni lat. micella, od lat. mica: mrvica, zrno), čestice koloidnih dimenzija u otopinama, ...

sapuni

sapuni (lat. sapo, genitiv saponis: sapun), smjese čvrstih i polučvrstih alkalijskih, u vodi topljivih ...

sulfati

sulfati (prema lat. sulphur: sumpor), soli ili esteri sumporne kiseline (H2SO4). Među anorganskim sulfatima, ...