Upit teorija brojeva, pronađeno natuknica: 38

teorija brojeva

teorija brojeva, grana matematike koja se bavi proučavanjem djeljivosti brojeva, rastavljanjem brojeva ...

algebarska teorija brojeva

algebarska teorija brojeva, dio teorije brojeva kojoj je osnovna zadaća proučavanje aritmetičkih svojstava ...

analitička teorija brojeva

analitička teorija brojeva, dio teorije brojeva koji uključuje pitanja raspodjele primbrojeva, aditivnih ...

algebra

algebra (srednjovj. lat. algebra < arap. al-ğabr: [ponovno] uspostavljanje [razlomljenih dijelova]), ...

Barbu, Ion

Barbu [ba'~], Ion (pravo ime Dan Barbilian [~a'n],), rumunjski pjesnik i matematičar (Câmpulung-Muscel, ...

Diofant iz Aleksandrije

Diofant iz Aleksandrije (grčki Δıόφαντος, Dióphantos), grčki matematičar (III. st. pr. Kr.). Napisao ...

Dujella, Andrej

Dujella, Andrej, hrvatski matematičar (Pula, 21. V. 1966). Diplomirao (1990) i doktorirao (1996) na ...

Elementi

Elementi (grč. Στοıχεῖα), matematički spis koji je Euklid objavio oko 300. pr. Kr. u 13 knjiga. U njima ...

Hensel, Kurt

Hensel [hε'nzəl], Kurt, njemački matematičar (Königsberg, danas Kalinjingrad, Rusija, 29. XII. 1861 ...

Lafforgue, Laurent

Lafforgue [lafɔ'ʀg], Laurent, francuski matematičar (Antony, Hauts-de-Seine, 6. XI. 1966). Doktorirao ...

(1)  2  3  4