Upit teorija igara, pronađeno natuknica: 16

teorija igara

teorija igara, grana moderne matematike koja se bavi matematičkom formalizacijom i analizom procesa ...

Aumann, Robert John

Aumann [ạu'man], Robert John, izraelski i američki matematičar i ekonomist (Frankfurt na Majni, Njemačka, ...

Hurwicz, Leonid

Hurwicz [hə:'ɹvic], Leonid, američki ekonomist i matematičar poljsko-židovskoga podrijetla (Moskva, ...

igra (više značenja)

igra, pojam koji se danas vrlo široko primjenjuje u društvenim i humanističkim znanostima. 1. U filozofiji ...

Martić, Ljubomir

Martić, Ljubomir, hrvatski matematičar i ekonomist (Knin, 4. IV. 1922 – Zagreb, 19. VIII. 2017). Završio ...

Maskin, Eric Stark

Maskin [mæ'skin], Eric Stark, američki ekonomist (New York, 12. XII. 1950). Doktorirao je matematiku ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Morgenstern, Oskar

Morgenstern (engl. izgovor [mɔ:'ɹgənstə:ɹn]), Oskar, američki ekonomist njemačkog podrijetla (Görlitz, ...

Myerson, Roger Bruce

Myerson [mại'əɹsən], Roger Bruce, američki ekonomist (Boston, 29. III. 1951). Doktorirao je matematiku ...

Neumann, John von

Neumann [n61531i'mən], John von (madžarsko ime János), američki matematičar madžarskoga podrijetla (Budimpešta, ...

(1)  2