Upit termodinamički sustav, pronađeno natuknica: 8

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

apsolutna nula temperature

apsolutna nula temperature, temperatura na kojoj termodinamički sustav ima najmanju energiju. Izražena ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

Gibbsova energija

Gibbsova energija [gibz~] (Gibbsov potencijal, slobodna entalpija) (znak G) (po Josiahu Willardu Gibbsu), ...

termodinamički proces

termodinamički proces, proces promjene stanja nekog termodinamičkoga sustava opisan s pomoću makroskopskih ...

disipativni sustav

disipativni sustav (prema lat. dissipare: razasuti, razbacati, rasipati), mehanički, termodinamički, ...

fizikalni sustav

fizikalni sustav, skup odabranih i od okoline odvojenih fizikalnih objekata (tijela, čestica, polja) ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...