Upit ticala, pronađeno natuknica: 48

ticala

ticala (lat. antennae), jedan ili dva para člankovitih, pokretnih izdanaka na prednjem dijelu glave ...

barnjaci

barnjaci (Lymnaeidae), slatkovodni puževi plućnjaci (Pulmonata), imaju oči na osnovici dvaju plosnatih, ...

ciklop

ciklop (grč. Κύϰλωψ: jednooki div) (Cyclops), rod račića veslonožaca iz por Cyclopidae, dugih nekoliko mm. ...

crvonošci

crvonošci (Onychophora), koljeno beskralježnjaka, prijelaznih oblika između kolutićavaca i člankonožaca. ...

dubokomorska fauna

dubokomorska fauna, dio životinjskoga svijeta koji živi dublje od 200 ili 400 m. Na tim dubinama životni ...

hlap

hlap ili rarog (Homarus gammarus), dugorepi rak desetonožac iz por. škampa (Nephropsidae). Tijelo mu ...

hrušt

hrušt (Melolontha melolontha), kukac kornjaš iz por. truležara (Scarabaeidae). Crne je boje, a pokrilje, ...

jastog

jastog (preko dalmatskoga < lat. astacus < grč. ἀσταϰός) ili prug (rarog; Palinurus elephas), dugorepi ...

kljunarica, obična

kljunarica, obična (Panorpa communis), kukac iz reda kljunarica (Mecoptera). Glava mu je produljena ...

kornjaši

kornjaši ili tvrdokrilci (Coleoptera), red kukaca s jednim parom tvrdih (pokrilje) i jednim parom opnastih ...

(1)  2  3  4  5