Upit titanit, pronađeno natuknica: 2

titanit

titanit (prema titanij), monoklinski mineral sastavljen od silikata kalcija i titanija, CaTi[O/SiO4]. ...

pleokroizam

pleokroizam (grč. πλέω: više + χρόα: boja), u mineralogiji i kristalografiji, svojstvo nekih kristala ...