Upit tomografija, pronađeno natuknica: 17

tomografija

tomografija (grč. τoμή: rezanje + -grafija), radiološka metoda snimanja organa ili dijela tijela u nizu ...

kompjutorizirana tomografija

kompjutorizirana tomografija →  tomografija ...

CT

CT (akronim od engl. computed tomography: kompjutorizirana tomografija) →  tomografija ...

ekspozicija

ekspozicija (lat. expositio). 1. Izlaganje, izloženost (npr. suncu); izložba. 2. Vrsta retoričke vježbe ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

encefalografija

encefalografija (grč. ἐγϰέφαλος: mοzak + -grafija), opći naziv za prikaz moždanih struktura. Nekad je ...

hipernefrom

hipernefrom (hiper- + grč. νεφρός: bubreg) (Grawitzov tumor), maligni tumor, rak (adenokarcinom) bubrega; ...

Hounsfield, Godfrey Newbold

Hounsfield [hạu'nsfi:ld], Godfrey Newbold, engleski elektroničar (Newark, Nottinghamshire, 28. VIII. 1919 ...

lumboishijalgija

lumboishijalgija (lat. lumbus: bok, kuk + grč. ἰσχίον: bedro + -algija) (ishijalgija, u pučkome govoru ...

Munk, Walter Heinrich

Munk (engl. izgovor [mʌŋk], njem. [muŋk]), Walter Heinrich, američki oceanograf i geofizičar austrijskoga ...

(1)  2