Upit ton, pronađeno natuknica: 162

ton

ton (grčki τόνος: napetost; glas; boja). 1. Složeni zvuk koji nastaje pravilnim i periodičnim titranjem ...

Smerdel, Ton

Smerdel, Ton, hrvatski književnik (Silba, 21. IV. 1904 – Zagreb, 20. VIII. 1970). Diplomirao na Filozofskom ...

komorni ton

komorni ton, u glazbi, termin kojim se određuje apsolutna visina tona a1, određena brojem titraja u ...

prohodni ton

prohodni ton, u tradicionalnoj teoriji glazbe i harmoniji, naziv za neakordički ton koji tvori melodijski ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

akut

akut (prema lat. acutus: oštar). 1. Naziv kojim se označuje ton ili tonski naglasak, oštri ili visoki ...

alikvotni tonovi

alikvotni tonovi (lat. aliquot: nekoliko), niz tihih, popratnih tonova koji se javljaju uz osnovni, ...

Amis, Kingsley

Amis [ẹi'mis], Kingsley, engleski književnik (London, 16. IV. 1922 – London, 22. X. 1995). Nakon sudjelovanja ...

Arcipreste de Hita, Juan Ruiz

Arcipreste de Hita [arϑipre'ste δe i'ta], Juan Ruiz [r:ụiϑ], španjolski književnik (prva polovica XIV. st.). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >