Upit topljivost, pronađeno natuknica: 16

topljivost

topljivost, svojstvo tvari da s drugom tvari tvori homogenu smjesu. Najčešće je otapalo kapljevina, ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

gnojiva

gnojiva, mineralne ili organske tvari, dobivene prirodnim ili industrijskim putem, koje sadrže hraniva ...

hemoglobin

hemoglobin (hemo- + lat. glob[us]: kugla), hemoprotein u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima), odgovoran ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

Le Châtelier, Henry

Le Châtelier [ləšatəl·je'], Henry, francuski kemičar (Pariz, 8. X. 1850 – Miribel-les-Échelles, 17. IX. 1936). ...

lijekovi

lijekovi (medikamenti, grč. φάρμαϰοı, lat. medicamenta), ljekovite tvari biljnog i životinjskoga podrijetla ...

metamorfoza

metamorfoza (grč. μεταμόρφωσις), općenito: preobrazba, pretvorba. 1. U grčkoj mitologiji bogovi su ...

otopina

otopina, u širem smislu, homogena smjesa u kojoj se sastojci nalaze u molekularnom (prava otopina) ili ...

polarnost

polarnost (prema srednjovj. lat. polaris: polarni, od klas. lat. polus: pol, stožer), neravnomjerna ...

(1)  2