Upit topologija, pronađeno natuknica: 12

topologija

topologija (topo- + -logija), grana suvremene matematike koja proučava svojstva prostora vrlo općenita ...

algebarska topologija

algebarska topologija, područje matematike koje proučava takva svojstva geometrijskih likova (u širem ...

Aleksandrov, Pavel Sergejevič

Aleksandrov [aľiksa'ndrəf], Pavel Sergejevič (Sergeevič), ruski matematičar (Bogorodsk, 7. V. 1896 – ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

Kuratowski, Kazimierz

Kuratowski [kurato'fsk’i], Kazimierz, poljski matematičar (Varšava, 2. II. 1896 – Varšava, 18. VI. 1980). ...

Listing, Johann Benedikt

Listing [li'stiŋ], Johann Benedikt, njemački matematičar i fizičar (Frankfurt na Majni, 25. VII. 1808 ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

metrički prostor

metrički prostor (znak M), skup točaka na kojem je za svaki par točaka definirana metrika (funkcija ...

Milnor, John Willard

Milnor [mi'lnəɹ], John Willard, američki matematičar (Orange, New Jersey, 20. II. 1931). Diplomirao ...

Prelog, Vladimir

Prelog, Vladimir, hrvatski i švicarski kemičar (Sarajevo, 23. VII. 1906 – Zürich, 7. I. 1998). Gimnaziju ...

(1)  2