Upit trag matrice, pronađeno natuknica: 4

trag matrice

trag matrice (znak tr A), zbroj dijagonalnih elemenata kvadratne matrice: formula 1. Na primjer, ako ...

matrica

matrica (lat. matrix, genitiv matricis: matica). 1. U matematici, pravokutna tablica brojeva ili matematičkih ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...

videokamera

videokamera (video + kamera), kamera koja elektroničkim uređajem za optoelektričku pretvorbu optičku ...