Upit transcendentne jednadžbe, pronađeno natuknica: 3

jednadžbe

jednadžbe, matematički zapisi povezanosti dviju ili više veličina, izrazi jednakosti dviju funkcija koji ...

transcendentna jednadžba

transcendentna jednadžba, jednadžba oblika F (x) = f (x) u kojoj barem jedna funkcija nije algebarska. ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...