Upit transkripcija, pronađeno natuknica: 14

transkripcija

transkripcija (lat. transcriptio: prepisivanje; prenošenje). 1. U lingvistici, postupak zamjene znakova ...

adaptor-hipoteza

adaptor-hipoteza, hipoteza utemeljena na eksperimentalnim nalazima molekularne biologije kojom se tumači ...

Berlioz, Hector

Berlioz [bεʀl·jo:'z], Hector, francuski skladatelj i dirigent (La Côte-Saint-André, 11. XII. 1803 – ...

centralna dogma

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

nukleozidi

nukleozidi (nukleo- + [gluk]oz[a]), prirodni spojevi sastavljeni od purinskih baza (adenin, gvanin) ...

Paoli, Cesare

Paoli [pa:'oli], Cesare, talijanski povjesničar, paleograf, diplomatičar i arhivist (Firenca, 10. XI. 1840 ...

popularna glazba

popularna glazba, termin kojim se označavaju oni tipovi glazbe u suvremenim društvima koji se smatraju ...

regulacija

regulacija (prema kasnolatinskom regulare: uobličiti prema propisima). 1. Uvođenje reda ili pravilnosti ...

Seeger, Charles Louis

Seeger [si:'gəɹ], Charles Louis, američki muzikolog, skladatelj, dirigent i glazbeni kritičar (México, ...

(1)  2