Upit treset, pronađeno natuknica: 10

treset

treset, najmlađe fosilno gorivo, ishodišna tvar za postanak ugljena. Nastao je uglavnom od močvarnoga ...

briketiranje

briketiranje (od franc. briquette: mala opeka), postupak aglomeriranja (okrupnjivanja) sitnozrnatog ...

energetski izvori

energetski izvori, prirodne tvari i pojave koje se uz primjereno tehničko rješenje i ekonomičnost mogu ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

gnojiva

gnojiva, mineralne ili organske tvari, dobivene prirodnim ili industrijskim putem, koje sadrže hraniva ...

karbonizacija

karbonizacija (franc. carbonisation, prema lat. carbo: ugljen), proces pougljenjivanja kojim organska ...

razgradnja

razgradnja, u biologiji, razlaganje visokomolekularnih prirodnih ili sintetskih spojeva na jednostavnije ...

švelanje

švelanje (njem. schwelen: tinjati), niskotemperaturno isplinjavanje (suha destilacija) ugljena na temperaturi ...

tlo

tlo, rastresiti površinski sloj Zemljine kore, samostalna prirodna tvorevina i istodobno proizvodno ...

ugljen

ugljen, prirodno čvrsto fosilno gorivo koje se vadi iz različitih dubina Zemljine kore, gdje se nalazi ...

(1)