Upit trop, pronađeno natuknica: 146

trop (prehrambena tehnologija)

trop, čvrsti ostatak nakon tiještenja izmuljenog ili usitnjenoga voća, ponajprije grožđa. Također, ostatak ...

trop (lingvistika)

trop (grč. τρόπος: način, okret). 1. Jezična ili govorna, odn. u užem smislu govornička figura koja ...

ahatina

ahatina (Achatina), rod najvećih kopnenih jestivih puževa plućnjaka; žive u nizinskim krajevima trop. ...

amfibijske ribe

amfibijske ribe, vrsta riba iz najrazličitijih skupina koje mogu dulje vrijeme živjeti izvan vode, a ...

ananas

ananas (njem. < španj. ananá(s) < port. ananás < tupi-gvaranski: naná) (Ananas sativus), višegodišnja ...

Bardot, Brigitte

Bardot [baʀdọ'], Brigitte, francuska filmska glumica i pjevačica (Pariz, 28. IX. 1934). Iz bogate i ...

biomasa

biomasa (bio- + masa), ukupna masa jedinki jedne vrste, skupine vrsta ili biocenoze, koja dolazi na ...

bundeve

bundeve (tikve; Cucurbitaceae), biljna por. sa 120-ak rodova i oko 1000 vrsta, pretežito raširena u ...

cihlide

cihlide (prema grč. ϰίχλη: vrsta ribe) (šareni grgeči; Cichlidae), por. malenih slatkovodnih riba živih ...

cipli

cipli ili skočci (od kasnolat. cephalus < grč. ϰέφαλος: glava) (Mugilidae), por. riba koštunjača cilindrična ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >