Upit troska, pronađeno natuknica: 11

troska

troska (drozga, šljaka), silikatna talina koja nastaje pri taljenju ruda. U zasip talioničke peći dodaju ...

cement

cement (njem. Zement < franc. ciment < kasnolat. cimentum < klas. lat. caementum: zidarski kamen, prema ...

diferencijalni trošak

diferencijalni trošak, razlika ukupnih troškova između alternativa. Konceptom diferencijalnog troška ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

Incoterms

Incoterms [i'ŋkəutə:mz] (engl. International Commercial Terms), općeprihvaćeni izrazi (termini) koje ...

komparativna prednost

komparativna prednost, sposobnost zemlje ili pojedinca da proizvede neko dobro relativno efikasnije ...

sinteriranje

sinteriranje (njem. Sintern, od srednjovisokonjemačkoga Sinter, Sinder: žeravica, troska), okrupnjavanje ...

subvencija

subvencija (kasnolat. subventio: pružanje pomoći), novčani iznos kojim se pokriva razlika između cijene ...

Thomas, Sidney Gilchrist

Thomas [tɔ'məs], Sidney Gilchrist, engleski inženjer i izumitelj (Canonbury, danas dio Londona, 16. IV. 1850 ...

visoka peć

visoka peć, metalurški agregat (peć) za kontinuiranu proizvodnju sirovoga željeza taljenjem zasipa, ...

(1)  2