Upit turban, pronađeno natuknica: 7

turban

turban (njem. Turban < tur. tülbent/dülbent < perz. dülbend: tulipan), istočnjačko pokrivalo od duge ...

turban, morski

turban, morski (Cidaris cidaris), morski bodljikaš iz razreda ježinaca (Echinoidea), s dugim i čvrstim ...

ahmedija

ahmedija (tur. ahmediye, arap. ahmadiyya), tanak platneni ovoj oko muške kape (fesa), poseban znak muslimana; ...

odijevanje

odijevanje, zaštita cijeloga tijela ili pojedinih dijelova tijela raznovrsnim pokrivalima od prirodnih ...

tulipan

tulipan (tal. tulipano < franc. tulipan, danas tulipe < tur. tülbend: turban) (Tulipa), euroazijski ...

ulema

ulema (tur. < arap. ‘ulamā’: učenjaci, množina od ‘ālim), u islamu, viši sloj teologa i pravnika, posebni ...

unijati

unijati (rus., prema unija: unija), u crkvenoj povijesti, pripadnici neke istočnokršćanske crkve koja ...