Upit turbina, pronađeno natuknica: 72

turbina

turbina (franc. turbine < lat. turbo, genitiv turbinis: vihor, vrtlog), energetski stroj s kontinuiranim ...

Francisova turbina

Francisova turbina [fræ'nsis~], vrsta pretlačne radijalne vodne turbine. Izumio ju je američki inženjer ...

Kaplanova turbina

Kaplanova turbina, propelerna vodna turbina sa zakretnim lopaticama rotora (radnoga kola); patentirao ...

parna turbina

parna turbina, rotacijski toplinski stroj u kojem se energija pare visokog tlaka i temperature najprije ...

Peltonova turbina

Peltonova turbina [pe'ltən~], vodna turbina slobodnoga mlaza (akcijska turbina), koju je 1880. patentirao ...

plinska turbina

plinska turbina, energetski stroj koji pretvara energiju plinova povišenoga tlaka i temperature u koristan ...

vjetrena turbina

vjetrena turbina, energetski stroj koji pretvara kinetičku energiju vjetra u mehan. rad, ponajprije ...

vodna turbina

vodna turbina, energetski stroj u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku ...

Ackeret, Jakob

Ackeret [a'kərət], Jakob, švicarski fizičar (Zürich, 17. III. 1898 – Gossau, 26. III. 1981). Utemeljio ...

aeroprofil

aeroprofil (aero- + profil), presjek uzgonskog aerotijela u ravnini usporednoj s ravninom simetrije ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8