Upit učitelj, pronađeno natuknica: 592

učitelj

učitelj, osoba koja nekoga nečemu poučava ili vodi u odrastanju; stručna osoba osposobljena za rad u ...

Hrvatski učitelj (1877-95)

Hrvatski učitelj, časopis za školu i dom, od 1886. za pučke i srednje škole; izlazio je u Zagrebu od ...

Hrvatski učitelj (1921-29)

Hrvatski učitelj, glasilo Saveza hrvatskih učiteljskih društava; izlazio u Zagrebu god. 1921–29. Bavio ...

abba

abba (latinski abbas < grčki ἄββας < od aramejskog ’abbā: otac). 1. Starozavjetni naziv za praoca, ...

Acciarini, Tideo

Acciarini [ač:ari:'ni], Tideo (lat. Tydeus Acciarinus Picenus, Elpidiensis), talijanski humanist, pedagog ...

Adam Bremenski

Adam Bremenski, njemački povjesničar (?, prije 1045 – ?, nakon 1081). Učitelj katedralne škole u Bremenu ...

Adamović, Vicko

Adamović, Vicko, hrvatski kulturni povjesničar i pedagog (Dubrovnik, 20. III. 1838 – Dubrovnik, 9. I. 1919). ...

Ajtmatov, Čingiz

Ajtmatov [ajtma'təf], Čingiz, ruski književnik kirgiskoga podrijetla (Šeker, Kirgizija, 12. XII. 1928 ...

Akl, Said

Akl, Said (arapski Sa‘īd ‘Aql [63308akl]), libanonski pjesnik, dramatičar i jezični reformator (Zahla, 4. VII. 1912 ...

Aleksid

Aleksid (grčki Ἄλεξις, Áleksis), grčki komediograf (Turij u Lukaniji, oko 375. pr. Kr. – Atena, oko ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|