Upit ultraljubičasto zračenje, pronađeno natuknica: 31

ultraljubičasto zračenje

ultraljubičasto zračenje (ultravioletno zračenje) (oznaka UV), elektromagnetski valovi valnih duljina ...

astronomski sateliti

astronomski sateliti (od lat. satelles, genitiv satellitis: pratilac, pomoćnik), svemirske letjelice ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

bijeljenje

bijeljenje, postizanje bjeline i ljepšeg izgleda materijala, poluproizvoda i proizvoda uklanjanjem neugledne ...

emisijska maglica

emisijska maglica (prema lat. emissio: slanje, odašiljanje), međuzvjezdana maglica koja se uglavnom ...

kemijska vlakna

kemijska vlakna, vlakna koja se proizvode tehnološkim postupkom; nazivaju se i umjetnim vlaknima, za ...

luminofor

luminofor (lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost + -for), tvar, molekula ili skupina molekula, koja, ...

meso

meso, životinjska namirnica dobivena klanjem goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula, mazgi, ...

meteorološki balon

meteorološki balon, balon s pomoću kojega se u visoke slojeve atmosfere uzdižu radiosonde i meteorološki ...

mutagen

mutagen (muta[cija] + -gen), tvar koja potiče mutagenezu. Mutagen uzrokuje promjenu ili oštećenje u ...

(1)  2  3  4