Upit ultrazvuk, pronađeno natuknica: 14

ultrazvuk

ultrazvuk, zvučni valovi kojima je frekvencija veća od gornje granice osjetljivosti čovječjeg uha, tj. ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

fizikalna terapija

fizikalna terapija (fizioterapija), područje fizikalne medicine gdje se u liječenju bolesti i posljedica ...

hidroakustika

hidroakustika (hidro- + akustika), dio akustike koji proučava širenje podvodnih zvukova u oceanima, ...

hipernefrom

hipernefrom (hiper- + grč. νεφρός: bubreg) (Grawitzov tumor), maligni tumor, rak (adenokarcinom) bubrega; ...

Klinička medicina

Klinička medicina, glasilo Opće bolnice »Sv. Duh« u Zagrebu. Časopis je povremeno izlazio od 1992. do ...

kroj

kroj, predložak prema kojem se iz nekoga plošnog materijala izrezuju (kroje) dijelovi određenoga proizvoda, ...

magnetostrikcija

magnetostrikcija (magnet + kasnolat. strictio: stezanje), pojave pri kojima se mijenja duljina tijela ...

mehanički valovi

mehanički valovi, valovi koji se šire prenošenjem poremećaja elastičnoga medija, tj. titranjem čestica ...

sluh

sluh, osjet kojim se zamjećuju zvukovi i tumači njihovo značenje. Temelji se na prijenosu titraja, izazvanih ...

(1)  2