Upit umjeravanje, pronađeno natuknica: 6

umjeravanje

umjeravanje (kalibriranje, baždarenje), skup postupaka kojima se u određenim uvjetima uspostavlja odnos ...

mjeriteljstvo

mjeriteljstvo (mjeroslovlje ili metrologija), znanstvena disciplina koja se bavi mjerenjem u svim njegovim ...

pramjera

pramjera ili etalon (franc. étalon < franački stalo: uzorak), mjera, mjerilo, usporedbena tvar ili ...

relativistička fizika

relativistička fizika, moderna fizičko-matematička teorija koja potpuno obuhvaća prirodne pojave na ...

sat (strojarstvo)

sat (tur. saat < arap. sāa‘), naprava ili uređaj za mjerenje vremena, ponajprije za određivanje doba ...

termometar

termometar (franc. thermomètre), instrument za mjerenje temperature (u razgovornom se jeziku katkad ...