Upit vakuummetar, pronađeno natuknica: 5

vakuummetar

vakuummetar (vakuum + -metar), uređaj za mjerenje niskih i vrlo niskih tlakova. U-cijev najjednostavniji ...

instrument

instrument (lat. instrumentum). 1. Naprava, alat, oruđe, sprava; pomoćno sredstvo koje služi za lakše, ...

manometar

manometar (franc. manomètre, prema grč. μανός: tanak, rijedak + -metar) (tlakomjer), naprava za mjerenje ...

tlak

tlak. 1. Skalarna fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu, definirana ...

vakuum

vakuum (lat. vacuum: prazan prostor), doslovno: prostor u kojem nema tvari i zračenja. U praktične svrhe ...