Upit valencija, pronađeno natuknica: 14

valencija

valencija (kasnolat. valentia: snaga; sposobnost), u kemiji, svojstvo atoma pojedinog elementa da se ...

Valencija

Valencija (katalonski Comunitat Valenciana [komunita't baləncia'na], španjolski Comunidad Valenciana ...

Abegg, Richard

Abegg [a:'bek], Richard, njemački kemičar (Danzig, danas Gdańsk, 9. I. 1869 – Koszalin, prije Köslin, ...

aktant

aktant (franc. actant). 1. Pojam i termin u sintaktičkom modelu L. Tesnièrea. Aktanti (djelovatelji, ...

atletika

atletika (grč. ἀϑλητıϰὴ [τέχνη]: vještina svojstvena atletima), grana športa koja obuhvaća natjecanja ...

Faradayevi zakoni elektrolize

Faradayevi zakoni elektrolize [fæ'rədei~], dva fizikalna zakona kojima je Michael Faraday (1832) opisao ...

izomorfija

izomorfija (izo- + -morfija), pojava jednakosti kristala različitih tvari. Uvjeti su izomorfije isti ...

Jakov II. (1264-1327)

Jakov II. (Pravedni), aragonski kralj (?, 1264 – Barcelona, 2. XI. 1327). Od 1285. vladao Sicilijom, ...

Katalonci

Katalonci, romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Kataloniji. U katalonske se zemlje (paisos catalans) ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

(1)  2