Upit varijanca, pronađeno natuknica: 7

varijanca

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ2), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih varijabli; ...

aritmetička sredina

aritmetička sredina (prosjek) (znak A ili x), srednja vrijednost koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti ...

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

oplemenjivanje domaćih životinja

oplemenjivanje domaćih životinja, postupci kojima se mijenjaju svojstva domaćih životinja. S pomoću ...

reprezentativna metoda

reprezentativna metoda (metoda uzoraka), statistička metoda procjene svojstava nekoga statističkoga ...

standardna devijacija

standardna devijacija (standardno odstupanje) (znak σ), prosječno srednje kvadratno odstupanje numeričkih ...

statistika

statistika (njem. Statistik, prema lat. status: stanje), grana primijenjene matematike koja se bavi ...