Upit veprina, pronađeno natuknica: 5

veprina

veprina (koštika, ježevina; Ruscus), rod vazdazelenih grmića i polugrmova iz por. ljiljana (Liliaceae). ...

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

ljiljani

ljiljani (Liliaceae), opsežna por. jednosupnica s približno 250 rodova i oko 3000 vrsta raširenih u ...

makija

makija (tal. macchia), gusta, nekoliko metara visoka vazdazelena sredozemna šikara, nastala degradacijom ...

Žumberak

Žumberak, brežuljkasto područje južnoga prigorja Žumberačkoga gorja. Zajedno sa Samoborskim gorjem tvori ...