Upit višeznačnost, pronađeno natuknica: 15

višeznačnost

višeznačnost. 1. U lingvistici, više različitih značenja jedne riječi (npr. glava: dio ljudskoga tijela; ...

ambigvitet

ambigvitet (njem. Ambiguität < lat. ambiguitas). 1. Višeznačnost, neodređenost, nejasnost. 2. U teoriji ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

leksem

leksem (franc. lexème, od lex[ique]: rječnik, leksik; leksički i [morph]ème: morfem ili [mon]ème: monem), ...

logika

logika (latinski logica < grč. λογıϰὴ [τέχνη]: umijeće ispravnoga mišljenja, rasuđivanja, prosuđivanja, ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

metafora

metafora (grč. μεταφορά: prijenos). 1. U klasičnoj retorici, figura riječi ili trop, neobično upotrijebljen ...

Mihalić, Slavko

Mihalić, Slavko, hrvatski pjesnik (Karlovac, 16. III. 1928 – Zagreb, 5. II. 2007). Završivši realnu ...

parabola

parabola (lat. < grč. παραβολή: usporedba). 1. U starogrčkoj retorici, naziv za figuru proširene usporedbe ...

paradoks

paradoks (prema grč. παράδοξος: neočekivan). 1. Iskaz koji je suprotan uobičajenomu mišljenju ili očekivanju. ...

(1)  2