Upit vic, pronađeno natuknica: 21

vic

vic (njem. Witz), kratka književna forma, najčešće usmena, koja služi izazivanju komičnoga dojma sažeto ...

Old Vic Theatre

Old Vic Theatre [61595uld vik ϑịə'tə], londonska kazališna kuća otvorena 1818. pod nazivom Royal Coburg, ...

Alsace

Alsace [alza’s] (njem. Elsass [ε'lzas]), povijesna pokrajina na istoku Francuske; uz francusko-njemačku ...

Belgija

Belgija (Kraljevina Belgija; francuski Belgique/Royaume de Belgique, nizozemski België/Koninkrijk België, ...

Burton, Richard

Burton [bə:'tən], Richard (pravo ime Richard Walter Jenkins), britanski glumac (Pontrhydyfen, Wales, ...

Cacoyannis, Michael

Cacoyannis [kakoja'nis], Michael (pravo ime Mihalis Kakojanis/Mikhálēs Kakogiánnēs), grčki filmski i ...

Čehov, Anton Pavlovič

Čehov [č’e'həf], Anton Pavlovič, ruski književnik (Taganrog, 29. I. 1860 – Badenweiler, Njemačka, 15. VII. 1904). ...

De Valois, Ninette

De Valois [də væ'lwα:], Ninette (pravo ime Edris Stannus), irska balerina, koreografkinja i pedagoginja ...

Dubrovačke ljetne igre

Dubrovačke ljetne igre, kazališni, glazbeni i folklorni festival, osnovan 1950. kao Festival kazališnih ...

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

(1)  2  3