Upit vino, pronađeno natuknica: 155

vino

vino, poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobiven potpunim ili djelomičnim alkoholnim vrenjem masulja ...

in vino veritas

in vino veritas [~ vi:'no: ve:'rita:s] (lat.: u vinu je istina), što trijezan misli, to pijan govori. ...

Abu Nuvas

Abu Nuvas (arapski Abū Nuwās [a'bu: nuwa:'s]; pravo ime Al-Ḥasan bin Hāni’ al-Ḥakamī), arapski pjesnik ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

Alicante (grad)

Alicante [alika'nte] (španjolski) ili Alacant [ələka'n] (katalonski), glavni grad i luka istoimene pokrajine ...

alkoholna pića

alkoholna pića, pića koja sadrže između 3 i 80% etilnog alkohola (etanola). Dobivaju se alkoholnim vrenjem ...

alkoholometrija

alkoholometrija (alkohol + -metrija), određivanje udjela etilnog alkohola (etanola) u tekućinama. U ...

amfora

amfora (latinski amphora, prema grčki ἀμφορεύς: vrč). 1. U antičkoj Grčkoj i Rimu, glinena posuda za ...

ampula

ampula (lat. ampulla: trbušasta posudica). 1. Kod starih Rimljana, posudica od stakla, gline ili kovine, ...

aperitiv

aperitiv (franc. apéritif < kasnolat. aper[i]tivus: koji otvara, prema aperire: otvarati), piće koje ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >