Upit vis maior, pronađeno natuknica: 3

vis maior

vis maior [vi:s ma:'jor] →  viša sila ...

pacta sunt servanda

pacta sunt servanda [pa'kta ~ serva'nda] (lat.: ugovore treba održati), pravno načelo po kojem sporazume ...

viša sila

viša sila (vis maior), događaj (okolnost, činjenica) koji nastaje izvan sfere djelovanja subjekta i ...