Upit visak, pronađeno natuknica: 90

visak

visak, stožasti uteg obješen na uzici, koji služi za određivanje i kontroliranje vertikalnoga položaja ...

višak rada

višak rada, prema teoriji K. Marxa, prekomjerni dio rada koji ne služi za održavanje života i obnavljanje ...

višak vrijednosti

višak vrijednosti, iznos robne vrijednosti koji nastaje nakon odbitka troškova što ih je proizvođač ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

alokacija

alokacija (srednjovj. lat. allocatio: smještanje, doznačivanje), raspoređivanje i uporaba sredstava, ...

antacidi

antacidi (anti- + lat. acidus: kiseo), sredstva koja smanjuju, neutraliziraju ili adsorbiraju višak ...

apretura

apretura (franc. apprêter: pripraviti), završni postupci oplemenjivanja tekstilnih materijala, također ...

atavizam

atavizam (lat. atavus: prapradjed), neočekivano javljanje nekih tjelesnih osobina dalekih predaka na ...

blagajna

blagajna, organizacijski dio poduzeća, koji obavlja poslove gotovim novcem, surogatima novca ili drugim ...

Blato (polje)

Blato (Blatsko polje), polje na otoku Korčuli; 1,24 km2. Leži na zapadnome dijelu otoka, između naselja ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9