Upit vodeni znak, pronađeno natuknica: 6

vodeni znak

vodeni znak, u grafičkoj tehnologiji, znak utisnut u list papira tijekom proizvodnje, prozirniji od ...

filigran

filigran (tal. filigrana, od lat. filum: nit i granum: zrno). 1. Otisak znaka na papiru, zaštitni znak ...

kontramarka

kontramarka (franc. contremarque). 1. Okrugli ili uglati pečat utisnut na već iskovanu novcu kako bi ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...