Upit vodljivost, pronađeno natuknica: 34

vodljivost

vodljivost, fizikalna veličina koja opisuje utjecaj materijala na prijenos električnoga naboja, topline ...

električna provodnost

električna provodnost (zastarjeli naziv: specifična električna vodljivost) (znak σ), fizikalna veličina ...

električna vodljivost

električna vodljivost (znak G), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tijela da propušta električnu ...

anizotropija

anizotropija (grč. ἄνıσος: nejednak + -tropija), osobitost nekog sredstva da njegova fizikalna svojstva ...

apsorpcija

apsorpcija (lat. absorptio: srkanje, upijanje). 1. U kemijskom smislu proces upijanja tvari (npr. plinova); ...

azbest

azbest (grč. ἄσβεστος: nesagoriv, neuništiv), zajedničko ime za vlaknaste vrste nekih silikatnih minerala ...

Bridgman, Percy Williams

Bridgman [bri'62721mən], Percy Williams, američki fizičar (Cambridge, Massachusetts, 21. IV. 1882 – Randolph, ...

Casimir, Hendrik Brugt Gerhard

Casimir [ka'simir], Hendrik Brugt Gerhard, nizozemski fizičar (Hag, 15. VII. 1909 – Heeze, Nizozemska, ...

čelik

čelik (tur. çelik), slitina željeza s ugljikom (do 2,0%), najvažniji konstrukcijski materijal u gotovo ...

defekt kristala

defekt kristala, nepravilnost u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda ...

(1)  2  3  4