Upit vrijeme poluraspada, pronađeno natuknica: 34

vrijeme poluraspada

vrijeme poluraspada (poluživot) (znak T1/2 ili t1/2), vrijeme koje je potrebno da se raspadne polovica ...

aktinij

aktinij (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka), simbol Ac (actinium), kemijski prirodni radioelement (atomski ...

aktivacijska analiza

aktivacijska analiza, analitička tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje kemijskog sastava ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

fisija

fisija (latinski fissio: cijepanje), lančana reakcija diobe atomske jezgre pogođene neutronom na dva ...

hadron

hadron (prema grč. ἁδρός: gust, jak, temeljan), subatomska čestica koju čine kvarkovi povezani jakim ...

Higgsov bozon

Higgsov bozon [higz~] (po Peteru Higgsu) (znak H0), bozon uveden u standardnu teoriju čestica i sila ...

hiperon

hiperon (hiper- + [elektr]on), subatomska čestica građena od tri kvarka od kojih je barem jedan čudni ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

kalifornij

kalifornij, simbol Cf (lat. californium), umjetni radioaktivni kemijski element iz skupine aktinoida ...

(1)  2  3  4